Frdening Holcken Fjord

Bekendtgørelse nr. 1481 af 1. jan. 2020

Bekendtgørelse nr. 1481 af 1. jan. 2020

§ 14. Fiskeri må ikke udøves ved udløbet af Vindinge Å i Holckenhavn Fjord vest for en linje fra pynten på fjordens nordlige bred (55o17,89'N - 10o45,58'Ø) i retning 190o retvisende til fjordens sydlige bred, jf. bilag 4.
Stk. 2. I Holckenhavn Bugt på ydersiden af udløbet i dæmningen fastsættes et fredningsbælte på 500 m, regnet fra udløbet, og i Holckenhavn Fjord på indersiden af udløbet fastsættes et fredningsbælte på 300 m fra udløbet. Fiskeri må ikke udøves i disse fredningsbælter, jf. bilag 4.
Stk. 3. Fiskeri må ikke udøves i den øvrige del af Holckenhavn Fjord. Dog kan eksisterende erhvervsfiskeri og bierhvervsfiskeri med åleruser, herunder bundgarn, foregå efter tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Det er en betingelse, at redskabet opstilles fra bredden således at mindst 2/3 af fjordens bredde er fri, samt at sideafstanden mellem redskaber, der står fra modsat side, er mindst 100 m.
Stk. 4. Fiskeri, bortset fra fiskeri med ruseredskaber samt stang eller lignende lette håndredskaber, må ikke udøves i Holckenhavn Bugt mellem grænsen for fredningsbæltet anført i stk. 2 og linjen retvisende syd fra Avernakke Pier.