Nyborg Sportsfiskerforening.png

Ordinær generalforsamling 2020

Nyborg Sportsfiskerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 8. februar kl. 10.00 i klubhuset på Provst Hjortsvej 9 C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
 2.b Vandplejeudvalgets beretning.
 2.c Ungdomsudvalgets beretning.
3. Regnskab.
4. Forelæggelse af budget 2020.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Fastsættelse af indskud og kontingenter, samt fastsættelse af den del af
    foreningens fiskevand, hvortil der sælges dagkort, samt pris på dag- og gæstekort.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Eventuelt