Til orientering

Hermed til jeres orientering:
Coronavirus - nedlukning af fritidsaktiviteter
I medfør af regeringens udmelding omkring Coronavirus skal det oplyses, at alt fritids- og
mødeaktivitet skal lukkes ned i 14 dage fra
fredag 13. marts til og med søndag 29. marts 2020.

For os i Nyborg Sportsfiskerforening betyder det, at vi lukker ned for alle aktiviteter i klubhuset på Provst Hjortsvej for sæson 2019 - 2020.
Pas godt på jer selv derude og tænk på andre!

Vi har fra Danmarks Sportsfiskerforbund modtaget dette link om situationen.
 https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2020/03/danmarks-sportsfiskerforbund-anbefaler-alle-sportsfiskerforeninger-at-aflyse-alle-aktiviteter

Vi følger situationen nøje og holder jer underrettet om forhold der kan have interesse for jer i relation til fiskeriet og aktiviteter i forbindelse dermed.

PBV
Frank Hansen
Formand