120420 Boye.jpg

Køb af dagkort

Køb af dagkort

Nyborg Sportsfiskerforening har nu gjort det muligt at købe dagkort til voldgravens nedre del. Det vil sige fra Landporten på Lindeallé til udløbet i Nyborg havn på Strandvejen.

I første omgang har vi besluttet at der dagligt vil være mulighed for at sælge 4 stk. dagkort dagligt.

Ved at følge linket nedenfor kommer man direkte ind på fiskekort.dk hvor dagkortet kan købes.

Regler for udøvelse af fiskeri på dagkortstykket nedstrøms Landporten til voldgravens udløb i havnen.
Ved fiskeri i Nyborg Sportsfiskerforeningens dagkorts stykke må hver person kun fiske med 1 stang. Det er forbudt at henlægge fiskeredskaber uden opsyn.
Det er kun tilladt at hjemtage havørreder fra dette fiskevand som overholder Fiskerilovgivningens mindstemål og fredningstider.

Det er det ikke tilladt at fiske efter gedder fra 1. marts til og med 30. april i voldgravene.
Fiskere, der træffes under fiskeri i voldgravene uden at være i besiddelse af anvendelig krogløser og genåbner, bortvises.

Der må kun fiskes med modhagefri kroge og med højst 3 krogspidser.
Fjernelse af sættefisk fra foreningens fiskevand er ikke tilladt.