Stephan Gedde 191223

Aflysning af 1. maj fiske konkurrence på Nyborg Vold.

AFLYSNING!

Det er med beklagelse at vi også i år må aflyse vores traditionsrige 1. maj fiske konkurrence på Nyborg Vold.

Vi finder det for usikkert at planlægge og gennemføre et arrangement, og efter udmeldingen den 18. marts vedr. forsamlingsforbud, max 10 personer har vi besluttet at aflyse arrangementet.

Det er dog stadig således at geddens fredningsperiode ophører 1. maj og at medlemmer derfor må begynde fiskeriet.

Vi skal dog henlede opmærksomheden på, at Sundstyrelsens retningslinjer for samvær skal overholdes og at foreningen i denne sammenhæng, ikke vil påtage sig et ansvar for medlemmernes gøren og laden.

Så tænk jer godt om.

Pas på hinanden og pas på jer selv.

På bestyrelsens vegne

Frank