IMG_4422.JPG

Køb af gæstekort

Køb af gæstekort

Nyborg Sportsfiskerforening har nu gjort det muligt for sine medlemmer at købe gæstekort til foreningens fiskevande via fiskekort.dk
I første omgang har vi besluttet at der dagligt vil være mulighed for at tilkøbe 6 stk. gæstekort.
Det vil sige at du må have op til 6 gæster med på tur.


For at kunne købe gæstekort direkte på fiskekort.dk skal du på fiskekort dk log ind med dit medlemsnummer eller e-mail og derefter en adgangskode.
Søg i foreninger og find Nyborg Sportsfiskerforening og så gå resten af selv.

Regler for udøvelse af fiskeri i Nyborg Sportsfiskerforenings fiskevande

1. I foreningens vande må der kun fiskes med 1 stang pr. medlem.
    Dog må der ved fiskeri efter karper og ål benyttes 2 stænger.
    Det er forbudt at henlægge fiskeredskaber uden opsyn uanset om disse er i brug eller ej. 
    Rusefiskeri må kun finde sted i foreningens navn af et af bestyrelsen udpeget medlem.
    Værdien af eventuel fangst tilfalder foreningen.

2. Fiskerilovgivningens mindstemål er gældende for alle fiskearter i foreningens fiskevande.

3. Fiskerilovgivningens fredningstider er gældende i alle foreningens fiskevande med følgende
    undtagelser: Ørred opstrøms for Svendborg Landevej i Kongshøj Å, hvor fredningstiden er fra 1.
    november til og med udgangen af februar.

4. For de enkelte lejemål kan gælde særlige fredningsbestemmelser. Disse fremgår af kortmappen
    og skal respekteres.

5. Fiskeri i voldgravene – Ladegårdssøen, Vandværksgraven, Sygehusgraven og Slotssøen er
    ikke tilladt fra 1. marts til 29. april.

6. a. Fangstbegrænsninger:
    Ørred: 3 stk. pr. dag
    Gedde: 2 stk. pr. dag
    Aborre: 2 stk. pr. dag
6. b. Det er ikke tilladt at hjemtage gedder, sandart og aborre fra voldgravene.
6. c. Fiskere, der træffes under fiskeri i voldgravene uden at være i besiddelse af anvendelig 
    krogløser og gabåbner, skal bortvises.
6. d. Der må kun fiskes med modhagefri kroge og med højst 3 krogspidser i voldgravene og
    ladegårdssøen.
    Undtaget fra denne regel er fiskeri efter fredsfisk med enkelt kroge i størrelsen fra str. 10 og
    opefter.

 7. Fjernelse af sættefisk fra foreningens fiskevand er kun tilladt med bestyrelsens godkendelse.