IMG_2986.JPG

Rengskab for indsamling

Hermed offentliggøres Nyborg Sportsfiskerforening regnskab for indsamlingen i forbindelse med branden af vores klubhus på Nyborg Vold i juli 2019.

Oplysninger om indsamlingen
indsamlingsnævnets j.nr.: 19-700-01741
indsamlers navn: Nyborg Sportsfiskerforening
Indsamlingsperiode: Fra 12.08.2019 til 01 .08.2020

Oplysninger om indtægter og udgifter:
Indkomne bidrag            48.839,00
Administrationsudgifter    2.599,00
Indsamlingsoverskud  46.260,00


Administrationsudgifter Beløb
Gebyr til indsamlingsnævnet  1.100,00
Gebyr til MobilePay                1.244,00
Renter til Spar Nord                  255,00
I alt                                         2.599,00


Anvendelse af indsamlingens overskud
Indkøb af pølseudstyr        14.000,00
Indkøb af hvidevarer          19.500,00
Klargøring og indkøb af
fundament til nyt klubhus i
kolonihaven                        12.760,00
I alt                                     46.260,00

 

Regnskabet er indberettet til Indsamlingsnævnet den 4. marts 2021
Endeligt regnskab er tilsendt Indsamlingsnævnet den 21. marts 2022


Steen Ole Christensen
Kasserer Nyborg Sportsfiskerforening