Nyborg Sportsfiskerforening.png

Generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag den 7. juni kl. 19.00 i klubhuset på Provst Hjortsvej 9 C

For deltagelse kræves Coronapas eller negativ Corona test.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
 2.b Vandplejeudvalgets beretning.
 2.c Ungdomsudvalgets beretning.
3. Regnskab.
4. Forelæggelse af budget 2020.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Fastsættelse af indskud og kontingenter, samt fastsættelse af den del af
    foreningens fiskevand, hvortil der sælges dagkort, samt pris på dag- og gæstekort.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter.
9. Eventuelt