Stephan Oktober 2011.JPG

Geddefiskeri 1. maj

  1. maj fiskeri på volden.

Der bliver ingen geddekonkurrence på volden 1. maj i år. Vi vil i år kalde det for 1. maj fiskeri uden præmier. Det vil sige, at alle fisk genudsættes på stedet hvor de fanges, det vil også skåne vores geddebestand i voldgravene.

Vi vil være at finde hvor vi plejer at være ude for foreningens kolonihave på Nyborg Vold, hvor der vil være mulighed for at købe skaller for 5 kr. pr. stk.

Alle kan deltage på dagen, og Nyborg Sportsfiskerforenings medlemmer fisker gratis, og gæster kan deltage i fiskeriet ved køb af et gæstekort, som købes på dagen ved skurvognen, som opstilles ud for kolonihaven. Her vil der også være mulighed for at købe øl og vand.

Fiskeriet starter kl. 6.00 og slutter kl. 12.00 med indskrivning fra kl. 05.30

Regler for fiskeriet:
Der må kun fiskes med modhagefri kroge og med højst 3 krogspidser i voldgravene og Ladegårdssøen.
Fiskere, der træffes under fiskeri i voldgravene uden at være i besiddelse af anvendelig krogløser og gabåbner, bliver bortvist.