Nyborg Sportsfiskerforening.png

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2021

På grund af Coronapandemien og forsamlingsforbuddet, ser vi os nødsaget til at aflyse vores generalforsamling idet vedtægternes § 10 foreskriver afholdelse inden udgangen af februar.

Da forsamlingsforbuddet ikke blev ophævet fra 1. marts, er det for usikkert om vi får mulighed for at afholde vores generalforsamling den 27. marts, bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse generalforsamlingen indkaldt til den 27. marts.

Vi vender tilbage med en ny dato, når forsamlingsforbuddet er lempet så meget, at det igen bliver forsvarligt at mødes. Det betyder også at der skal gives grønt lys fra Nyborg kommune til at vi kan bruge vores klubhus igen.

Der vil senere komme mere information om datoen.

Knæk og Bræk

Frank Hansen
Formand