Nyborg Sportsfiskerforening.png

Ordinær generalforsamling 2022

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 5.februar kl. 10.00 i klubhuset på Provst Hjortsvej 9 C

For deltagelse kræves Coronapas eller negativ Corona test.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
 2.b Vandplejeudvalgets beretning.
 2.c Ungdomsudvalgets beretning.
3. Regnskab.
4. Forelæggelse af budget 2020.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Fastsættelse af indskud og kontingenter, samt fastsættelse af den      del af foreningens fiskevand, hvortil der sælges dagkort, samt pris      på dag- og gæstekort.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter.
9. Eventuelt