Leif Og Fisk

Aflysning af geddekonkurrence lørdag den 31. oktober

Det er med beklagelse at foreningen ser sig nødsaget til at aflyse den traditionsrige oktober konkurrence i voldgravene i og omkring Nyborg.

På grund af Corona situationen og regeringens udmelding om forsamlingsforbud på over 50 personer, finder vi det for uansvarligt at gennemføre arrangementet.

Det er dog stadig således at medlemmer må benytte retten til fiskeriet i voldgravene, Vi skal dog henlede opmærksomheden på, at Sundstyrelsens retningslinjer for samvær skal overholdes og at foreningen i denne sammenhæng ikke vil påtage sig et ansvar for medlemmernes gøren og laden.

Så tænk jer godt om.
Pas på hinanden og pas på jer selv.


På bestyrelsens vegne
Steen