Kim Kirkeskov Kristiansen.jpg

Ny formand

Hej Fisker

 

Tirsdag den 27. april modtog vi i bestyrelsen en mail fra Frank Hansen hvor han

meddele bestyrelsen at han trækker sig fra alle tillidsposter i Nyborg Sportsfiskerforening med øjeblikkelig virkning.

 

Det har bestyrelsen taget til efterretning, og på et bestyrelsesmøde torsdag den 5. maj, konstituerede bestyrelsen sig, så Kim Kirkeskov Kristiansen blev formand og Lars Kroun tager næstformandsposten.

 

Jeg vil gøre jer alle opmærksom på at Steen Ole Christensen meddelte på sidste generalforsamling at dette er hans absolutte sidste år i bestyrelsen og at han fratræder ved den ordinære generalforsamling til februar 2023.

 

Da jeg også har besluttet mig for at forlade bestyrelsen i 2023 skal der derfor vælges et nyt forretningsudvalg bestående af formand for et år, næstformand og kasserer for 2 år.

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer.

 

 

Knæk og Bræk

 

Kim Kirkeskov Kristiansen