Fyret ved Knudshoved.JPG

Fællesaften i Klubhuset d. 30. maj

Kære fiskekammerat

 

Nyborg Sportsfiskerforening og den nyvalgte bestyrelse inviterer dig til fælles-aften i Klubhuset på Provst Hjortsvej 9C.

Tirsdag d. 30. maj mødes alle vi interesserede medlemmer til en hyggelig fællesaften, hvor klubbens aktiviteter og fremtidige arbejde kan formes og drøftes.

Har du en idé eller noget du brænder for, som du gerne vil dele med fiskekammerater eller informere bestyrelsen omkring? Eller bare møde dine klubkammerater?

Intentionen med aftenen er, at alle medlemmer kan byde ind med stort og småt, så vi i fællesskab kan tegne linjen for, hvor Nyborg Sportsfiskerforening skal hen, og hvilken forening vi ønsker i fællesskab.

Er det flere fællesture? Mere vandløbsrestaurering? Nyt fiskevand? Flere klubaftener? Det ved du bedst, så kom og fortæl det.

 

Sted: Klubhuset, Provst Hjortsvej 9C, 5800 Nyborg.

Aftenens program kl. 18:30-20:30

 

Kl. 18:30: Klubben er vært ved fælles spisning (pølse/brød) og øl/vand og kaffe.

Kl. 19:00-20:30

 

- Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse

- Status v. Formanden.

- Status for aftaler vedr. fiskevandet i voldgravsanlægget

Forslag og drøftelser:

- Klubaftener/fællesaftener. Ønsker og input?

- Vandpleje & foreningsvand. Ønsker og input?

- Fiskerikontrollanter? Ønsker og input?

- Brug af klubhuset?

- Juniorafdeling og -arrangementer. Ønsker og input?

- Evt.

- Ordet er dit og frit.

 

Vi håber meget at se dig i Klubhuset d. 30.5. til en hyggelig aften med dine klubkammerater.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

Formand Jan Ibsen: formand@nyborgsportsfiskerforening.dk

Næstformand Henrik Kristensen: naestformand@nyborgsportsfiskerforening.dk 

Kasserer Ole Overgaard Andersen: kasserer@nyborgsportsfiskerforening.dk

Vandplejeudvalgsformand Martin Jensen: vandplejeudvalgsformand@nyborgsportsfiskerforening.dk

 

Vel mødt